Jafnlaunastefna

Tilgangur jafnlaunastjórnunarkerfis Vísis hf. er að tryggja jafnan rétt og jafna stöðu alls starfsfólks og skapa jöfn tækifæri einstaklinga óháð kyni í samræmi við 6. grein laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Vísir hf. greiðir laun eftir umfangi og eðli starfa og tekur mið af þeim kröfum sem störf gera. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga, studdar rökum og tryggi að jöfn laun séu greidd fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Unnið skal stöðugt að því að útrýma kynbundnum launamun sé hann til staðar.

 Til þess að fylgja jafnlaunastefnu eftir skuldbindur Vísir hf. sig til að:

  • Innleiða vottað jafnlaunastjórnunarkerfi sem byggist á staðlinum ÍST 85, það skjalfest og því viðhaldið með stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf til að kanna hvort óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar. Kynna skal fyrir starfsfólki niðurstöður launagreiningar sem er til úttektar nema persónuverndarhagsmunir mæli gegn því.
  • Framkvæma innri úttekt árlega.
  • Halda rýni stjórnenda árlega þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram og rýnd.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir starfsfólki Vísis hf.
  • Stefnan skal einnig vera aðgengileg á vefsíðunni visirhf.is.

Jafnlaunastefna er jafnframt launastefna. Mannauðsstjóri er fulltrúi jafnlaunastjórnunarkerfis og skal starfsfólk leita til hans með athugasemdir eða fyrirspurnir.  

 

Dags. 16.apríl 2021

Karl og kona í vinnslusal Vísis