Jafnlaunastefna

Tilgangur jafnlaunastjórnunarkerfis Vísis hf. er að tryggja jafnan rétt og jafna stöðu alls starfsfólks og skapa jöfn tækifæri einstaklinga óháð kyni í samræmi við 6. grein laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Vísir hf. greiðir laun eftir umfangi og eðli starfa og tekur mið af þeim kröfum sem störf gera. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga, studdar rökum og tryggi að jöfn laun og sömu kjör séu fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

 

Til þess að fylgja jafnlaunastefnu eftir skuldbindur Vísir hf. sig til að:

  • Skjalfesta og viðhalda jafnlaunastjórnunarkerfi með stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum sem byggist á staðlinum ÍST 85 auk þess að stuðla að forvörum á kerfinu.
  • Viðhalda skal vottun í samræmi við gildandi lagareglur á hverjum tíma og bregðast við frábrigðum og athugasemdum þegar þau koma upp.
  • Flokka störf út frá þeim kröfum sem þau gera og framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf til að kanna hvort óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • Kynna skal fyrir starfsfólki niðurstöður árlegrar launagreiningar sem er til úttektar nema persónuverndarhagsmunir mæli gegn því.
  • Framkvæma innri úttekt á öllum útgefnum skjölum sem tilheyra jafnlaunastjórnunarkerfi eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti.
  • Halda rýni stjórnenda árlega þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram og rýnd.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir starfsfólki Vísis hf.
  • Stefnan skal einnig vera aðgengileg á vefsíðunni visirhf.is.

 

Jafnlaunastefna er jafnframt launastefna. Mannauðsstjóri er fulltrúi jafnlaunastjórnunarkerfis og skal starfsfólk leita til hans með athugasemdir eða fyrirspurnir. 

 

Dags. 17.maí 2022

Karl og kona í vinnslusal Vísis